Sklo

ist sklo je transparentn (prhledn), relativn pevn materil, odoln proti opoteben. Me bt formovno do vech existujcch tvar. Tyto dan vlastnosti jej peduruj k velkmu mnostv pouit ve vtin obor lidsk innosti. Sklo je vak velmi kehk a rozbij se na ostr stepy. Tyto vlastnosti mohou bt modifikovny nebo i pln zmnny pidnm jinch slouenin nebo tepelnm zpracovnm.

Sklo obsahuje pedevm oxid kemiit, kter je obsaen v kemeni nebo kemiitm psku (t sklskm psku), ze kterho se vyrb. Kemen se tav pi vysokch teplotch okolo 2000 C, proto se pi vrob pidvaj alkalick ltky, jako je soda a pota, kter sniuj tavc teplotu asi na 1000 C. Protoe alklie sniuj odolnost skla vi vod, co je obvykle nedouc, pidv se tak oxid vpenat, kter tuto odolnost zlepuje.

 
 
 
 
 
 

Sport

 
Lysk Michal © 2009. Vzpomnky na nejlep roky mho ivota.
| E-mail: michallysak@email.cz | WWW: michallysak.cz |