Umění v pravěku

Stáří země je odhadována na 4 miliardy let, až ve čtvrthorách (před 1 mil. let) se objevil člověk jako produkt vývoje. Umělecké projevy, jsou patrné až z doby posledních 100 000 let, konkrétně od mladšího paleolitu (mladší starší doba kamenná od 50 000 let př. n.l. po 10 000 let př. n.l. ).

Pravěk dělíme na:

  1. Paleolit (mladší) .............. 50 000 - 10 000 let př.n.l.
  2. Mezolit ............................. 10 000 - 5 000 let př.n.l.
  3. Neolit .................................. 5 000 - 2 500 let př.n.l.
  4. Eneolit ................................ 2 500 - 1 800 let př.n.l.
  5. Doba bronzová .................. 1 800 - 800 let př. n.l.
  6. Doba železná ........................ 800 - 0 let zlom letopočtu
  7. Doba římsko-germánská ......... 1 - 400 let n.l.
  8. Doba stěhování národů ........ 400 - 600 let n.l.
  9. Slovanská doba Hradištní .... 600 - 800 let n.l.

 
 
 
 
 
 
Lysák Michal © 2009. Vzpomínky na nejlepší roky mého života.
| E-mail: michallysak@email.cz | WWW: michallysak.cz |