Vztah estetiky a umn

Estetika je nauka o krse (tu nachzme v umn, prod, lidskm jednn, technice aj.) Zkladnmi estetickmi kategoriemi jsou krsno a ohavno (podmiuj se, nemohou bez sebe existovat)

Umn je zvltn, osobn odraz skutenosti. Tento odkaz m estetickou (je nejdleitj), poznvac a vchovnou hodnotu. Umleck dlo je originln (neopakovateln), obsahuje:

				1. Prvek reprodukce (napodoben)
				2. Prvek transformace (petven)
	

Pehled umleckch sloh

Kad sloh m svj potek, vrchol a znik, kdy je vystdn slohem novm. Sloh obsahuje souhrn umleck tvorby ve vech umleckch oborech za obdob trvn slohu. Sloh je odrazem hospodskch, technickch i estetickch monost sv doby.

Rozliujeme tyto slohy:
		Staroorientln (Egyptsk, Mezopotnsk, Persk, Fnick aj.)
		Antick (eck, Helnistick, msk)
		Byzantsk (5. - 15. stolet N.L.)
		Maursk (Arabsko - Islmsk, od 7. stol. do dosud)
		Romnsk (10.- 13. stolet N.L.)
		Gotika (12. - 15. stolet N.L.)
		Renesance (15. - 16. stolet N.L.)
		Baroko (17. - 18. stolet N.L.)
		Rokoko (18. stolet N.L.)
		Klasicismus (2. pol. 18. stol. N.L.)
		Empr (1. teina 19. stol. N.L.)
		Biedermeierov (2. pol. 19. stolet N.L.)
		Historizujc (tzv. pseudo slohy, imitujc romnsk,
			       gotick, renesann, barokn a rokokov sloh,
			       2. pol. 19. stol.)
		Secesn (posledn sloh zahrnujc vechna odvtv umn,
			 posledn tvrtina 19. stol. a do konce 1. svtov
			 vlky 1918)
		Slohy 20. stol. (funkcionalismus, ART - Delo, Expresionismus,
			 	 Impresionismus, Simbolismus,
				 Konstruktivismus, Kubismus, Futurismus,
				 Dadaismus, Surealismus. Nezahrnuly
				 vechny druhy umn, jen nkter. Rychle
				 se stdaly a stdaj.)
 
 
 
 
 
 
Lysk Michal © 2009. Vzpomnky na nejlep roky mho ivota.
| E-mail: michallysak@email.cz | WWW: michallysak.cz |